"Af alt jeg kan, er jeg allergladest for mine evner til at skabe tryghed og nærvær i kontakten med andre mennesker og den mulighed det giver mig for at deltage i de fineste processer, jeg kender til: dér hvor mennesker lærer at mestre sig selv og selve livet. I min optik starter og slutter det hele fra et sted af åbenhed og varme."


Sofie Magnusson Palbo

Hun/hende

Veje til (lige) værdighed.

Mit personlige ophav er fra en opvækst som ældste datter af to eksil-københavnere i en landsby i Halsnæs, hvor min families engagement i udsatte og marginaliserede menneskers liv gennem både professionelle og personlige relationer filede de første kanter i den prisme, som jeg nu ser verden igennem, samt min selvforståelse og identifikation som én, som involverer sig i andres kamp med sociale så vel som personlige problemer. Vores hjem og favn stod åben for dem, som behøvede omsorg eller støtte. Ingen var for skæv eller for skør, for lidt eller for meget, og blandt andet dette har givet mig blik for forbindelsen mellem historier og problemer, helheder og sammenhænge, og formet det livssyn og den oplevelse af menneskers absolutte ligeværd, som er fundamentet for både mit personlige og profesionelle virke. Jeg er svær at chokere, men let at bringe til smil og god at tale med om det hele. 


Fra retten til vrangen

Efter at have nået erkendelsen om, at min intellektuelle forfængeliged måtte vige for mit sociale engagement og trangen til nærhed i mit arbejde skiftede jeg retning fra jurastudiet på Københavns Universitet for i stedet at blive socialrådgiver. Jeg ønskede at gøre en forskel, hvor det gør en forskel, og vidste at jeg kunne noget særligt med mennesker -ogsåmed dem, som måske ellers ikke oplevede at kunne så meget med så mange.


Min praksis centreredes i årene derefter sig omking relations-, kontaktperson-, og behandlerarbejde med særligt udsatte og i psykiatrien. Det gav mig en endnu større forståelse for, hvordan livets begivenheder former måden vi kommer til udtryk i og anskuer verden - og omvendt - samt for, hvordan alle livets væsentligheder handler om eller afspejles i sociale kontekster. Mennesker betyder bare langt mest for hinanden.I 2015 stiftede jeg bekendtskab med det narrative, hvis filosofi og metode har ladet sig integrere løbende i både min egen væren i verden og mit terapeutiske og socialfaglige arbejde. Det kvalificerede min interesse i dét, som kan findes, når man kigger efter mønstre, sammenhænge og slutninger på vrangsiden af livets striktrøje. og min praksis idag, hvor jeg søger efter værdierne bag problemerne og historierne om det hele.


I medgang og modgang

Min relation til Nis, som startede i 1999, har beriget mit liv gennem indvirkninger fra både et personligt venskab og udbredelselsen af hans perspektiver fra klassisk filosofi. Vores forening komplimenteredes af de perspektiver på narrative tilgange, som gennem mit arbejde hermed fandt vej til vores samvær og aktiviteter. Vi startede i 2015 vores første fælles aktiviteter, Symposion, i brændpunktet mellem filosofi, narrativitet og venskabeligt samvær og er fortsat indtil nu.


Jeg har boet på indre Nørrebro det meste af tiden de seneste 20 år, er kærester med en kunstner og bonusmor for en datter født i 2017, har en kolonihave i Herlev og et pendlerkort til undergrunden.


Efteruddannelse og kurser

2023 - DISPUK (igangværende)
Narrativ Psykoterapeut 

2020-2022 - DISPUK

Narrativ Samtaleterapeut (3-årig uddannelse)

2019 - DISPUK

Narrativ Traumeterapeut (12 Kursusdage + 4 dages gruppedeltagelse)

2015-2016 v./ Narrativ Konsulent Sidsel Arnfred.
Narrativ Samtalepraktiker (14 kursusdage)

2021 - Region Hovedstadens Psykiatri
Schematerapi (12 kursusdage)

2021 - Region Hovedstadens Psykiatri
Kognitiv adfærdsterapi til PTSD/traumeterapi (5 kursusdage)

Lad os prøve det!


Kontakt mig idag og hør omkring mine aktuelle muligheder for et samarbejde. Når jeg har tid til at opstarte nye forløb, byder jeg på en gratis og uforpligtende kop te og en snak, hvor du kan få en fornemmelse af mig og vi sammen kan finde ud af, om min måde at praktisere på, kunne være noget for dig. Jeg synes, det er det mindste, man kan gøre.