Samtaler med Sofie

Narrativ Samtaleterapi


Samtaleterapi med Sofie er et personligt rum, hvor vi med afsæt i narrative tilgange arbejder med de måder, hvor på vores identitet skabes gennem udbredelsen af de fortællinger, vi gør os om livet.


Sagt på en anden måde bliver vi til som mennesker gennem den praksis og erfaring, som er vores levede liv, og hvem og hvad vi er, og hvad vi kan, bliver på den måde et udtryk for de konklusioner, som vi drager om det hele.


At styrke sine fortællinger om sig selv og ens liv, bliver således en forstærkning af de måderne, det er muligt og at leve på.

Samtaler om det vigtige og rigtige


Modsat andre psykologiske retninger beskæftiger den narrative tilgang sig ikke med en idé om et "selv" som en art fastlåst eller defineret størrelse, men interesserer sig i stedet for, hvordan måden vi oplever os knyttet til bestemte værdier og frastødt af andre, giver anledning til velvære og ubehag og oplevelser af at være nogen, i forhold til noget.


Gennem interessen for hvordan vi befinder os i mødet med verden, kan vi altså lære noget om, hvem vi er, og åbne op for alle de fortællinger om livet, som medvirker til at styrke vores fornemmelse for os selv.


Narrative samtaler fremmer handlekraft, selvværd og selvtillid med en fornemmelse for, at vi fortsat, som vi hidtil har kunnet det, kan mestre det liv, som vi har fået til opgave at spille hovedrollen i.

"Vi kan ikke ændre på fortiden, men vi kan forandre måderne, den kommer til udtryk i nutiden, ved at beskæftige os med, hvilke historier det er muligt for os at fortælle om den."

Narrative tilgange interesserer sig desuden i høj for forskellige perspektiver på magt; som den bliver tydelig for os i de ting, som vi bøvler med, når de tager magten fra os, og som kan blotlægges gennem blandt andet en undersøgelse af de normer og diskurser, som bliver udslagsgivende for vores væren og virke.

Mange af disse nuancer er usynlige for os i det umiddelsbare, men har større betydning for vores fornemmelse af livskvalitet og lidelse, end vi i første omgang formentlig har blik for.


"Vi må ikke alene interessere os for, hvorfor vi gør, som vi gør, men også, hvad vi egentlig synes om det."


Den terapeutiske relation


At tale om det svære, er svært nok i sig selv. Derfor må måderne, vi taler sammen på ikke være for svære.


Som i alle andre forhold, er der også magt til stede mellem dig og mig, som din terapeut. Dette forsøges i narrative samtaler blandt andet imødekommet ved min indtagelse af en decentreret position, hvor dine ord og dit ærinde altid forbliver i fokus. Jeg vil spørge dig løbende, hvordan det går for os at tale sammen, så vi forbliver på rette spor.


Den narrative terapeut er ikke interesseret i at tolke, ej heller i at fungere som ekspert eller rådgiver, men ønsker i stedet at hjælpe med faciliteringen af sin samtalepartners fortælling og proces ved tilrådestillelse af terapeutiske greb og værktøjer gennem spørgsmål, som gør en forskel.


Narrativ terapi opleves i forlængelse heraf almindeligvist som mindre konfrontatorisk og hård og mere støttende og blid, end andre samtaleformer, og med særlige evner til at støtte menneskers selvforståelse, refleksionsevne og perspektiver i forhold til det levede liv; selv når den drejer sig om de allervanskeligste af livets bud.

Du kan læse mere om mig som menneske, og om mine kvalifikationer og erfaringer her

Lad os prøve det!


Kontakt mig idag og hør omkring mine aktuelle muligheder for et samarbejde. Når jeg har tid til at opstarte nye gæster, byder jeg på en gratis og uforpligtende kop varmt og en snak, hvor du kan få en fornemmelse af mig og vi sammen kan finde ud af, om min måde at praktisere på, kunne være noget for dig. Jeg synes, det er det mindste, man kan gøre.