OM SAMTALER MED NIS:

Samtalerne med Nis gav mig nye perspektiver på de udfordringer, som dominerede mit liv. Forløbet gjorde det muligt at stoppe navlepilleriet og istedet zoome ud, så jeg kunne få øje på nye handlemuligheder i en livssituation, der ellers føltes fastlåst


Kvinde 39 år.

VELKOMSTTILBUD

3 individuelle samtaler for 1.500,-

(spar 750,-)

Samtaler med Nis

Filosofisk Terapi


Filosofisk Terapi er en samtale mellem en filosof og en gæst, der leder frem til det, der er vigtigst for gæsten. Ofte taler vi om det sværeste – angst, sorg eller meningsløshed – men sigter på det højeste. Gennem samtalen vil det blive klarere for dig, hvad der er vigtigst og hvordan du kan handle på det.
I samtalen trækkes der både på metoder fra den narrative terapi og indsigter fra filosofiens historie.

.Hvad er Filosofisk Terapi?

En filosofisk samtale starter altid dér, hvor du er. Roligt kortlægger vi din situation og ser på de problemer og bekymringer, du hverken kan blive færdig med eller slippe fra. Den starter med alt dét, som både er nært, svært og afgørende. Her benytter jeg mig især af metoder fra den narrative terapi.

Herefter kan samtalen tage et sving op, når vi inviterer filosofien ind for at opløfte og styrke. Den har i 2500 tænkt over, hvordan man kan gøre livet mere interessant, hvordan man kan modstå lidelser og hvori lykken egentligt består. Filosofi er ikke abstrakt, men handler om hvordan du og jeg, præcis som vi er, kan tage tænkningen til hjælp, for at leve bedre liv.


Undervejs vil vi ofte kaste et kritisk blik på herskende normer om fx. arbejde, køn eller kærlighed. Hyppigt må normalsamfundets måde at tænke på kastes til side, for at der kan blive plads til, at vi kan arbejde, elske og være, præcis som vi er.


Er Filosofisk Terapi noget for mig eller er det kun for mennesker, der har læst meget?

Samtalerne er for alle, der spørger sig selv, om det liv de lever, er det rigtige for dem. Det er for dig, som kan være plaget af tvivl, tanker og spørgsmål og som gerne vil udforske dem sammen med en anden. Filosofiske samtaler er også for dem, hvor det egentligt går godt, og som har opnået meget af det, livet siges at handle om, men som alligevel mærker en tomhed. Ingen forkundskaber er nødvendige, men alt er velkomment.

I en filosofisk samtale er døren åben for alle de stemmer, som peger på, hvad der er mest afgørende for os. Vi inddrager derfor ofte den musik, litteratur, film eller religion, som har betydet noget for dig, ligesom vi også sagtens kan trække på sociologiske og norm-kritiske tanker.


At tænke selv er så vigtigt, at man ikke skal gøre det alene og ikke skal begrænse sig til ens egne erfaringer - selvom det altid er dem man skal tage afsæt i og vende tilbage til.


Vidste du...

...at ordet 'terapeut' i det gamle Grækenland blev brugt om filosofferne, fordi de var 'sjælens læger'? Terapi og filosofi har altså hørt sammen fra starten, netop fordi filosofien ikke drog omsorg for kroppen, men for sjælen; vores tanker og forestillinger.

Hvad kan jeg få ud af filosofiske samtaler?

Erfaringsmæssigt udvikler Filosofisk Terapi et bedre blik for, hvad der er vigtigt for dig, en større lyst til at undersøge hvad livet handler om og en bedre fornemmelse for, hvilke konkrete muligheder man har for at gå den vej.

Derved bliver man samtidigt bedre til at stå imod de mange krav og forventninger som samfundet, vores omgivelser og vores egne vaner indlejrer i os. Når man bedre kan se, hvad man lever for, så bliver det også nemmere at stå imod.

Kvalifikationer og erfaringer 

  • Kandidat i filosofi fra Københavns Universitet med eksamensgennemnit på 11,7.
  • Uddannet Filosofisk Praktiker v. Gerd Achenbach 
  • Uddannet Traumeterapeut v. DISPUK/Annette Holmgren
  • Ophold og studier i Tübingen 2005-2006 (flydende tysktalende)Læs mere om Nis her

særtilbud på filosfisk praksis og meget andet...

I vores nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig her